poniedziałek, 4 lutego 2013

Forever Living Products i jego misja

W 2006 roku oficjalnie jednostka Forever Living Products włączyła oficjalny plan zrównoważonego rozwoju ekologicznego, po to tak aby stanowić w tej dziedzinie coraz lepszymi. Urozmaicony Environmental Management System Forever zameldowano do certyfikacji w internacjonalnym standardzie ISO 14000 i od samego początku co roku ów certyfikat uzyskuje. FLP wyznaczył 2 rewiry, w których dąży do polepszenia: 1) produkowanie odpadów, 2) odzyskiwanie odpadów. Od kiedy Forever wprowadził monitoring ilość odrzutów obniżono o połowę, a utylizacje podniesiono dwukrotnie z 26% do 61%. Mimo takiego sukcesu firma ta w dalszym toku poprawia się w tym obrębie i buduje przed sobą odkrywcze cele. Jeśli chodzi o efektywność w przemianie CO2 w tlen, dwadzieścia krzewów aloesowych Forever równają się jednemu drzewu. Na foreverowskich plantacjach rośnie więcej niż 40 milionów krzaków Aloe Vera, co oznacza, iż aloesowe plantacje Forever klarują Ziemię z 2 milionów ton CO2 każdego roku!